> Langue | Language | Sprache

GEZONDHEIDSPROTOCOL COVID-19

Art3f heeft de nodige sanitaire maatregelen getroffen voor de veiligheid van iedereen. Ze zijn gebaseerd op 5 assen:

1. HYGIENE

 • Verhoogde frequentie van schoonmaak (deuren, handgrepen, ontvangstpunten, enz.), sanitaire voorzieningen, enz.
 • Sanitair protocol in werking gesteld: ventilatie, onderhoud, afval...

2. BESCHERMING VAN MENSEN

 • Verplicht dragen van maskers
 • Opleiding van het team
 • Hydro-alcoholische gel beschikbaar

3. FYSIEKE AFSTAND & DEBIETREGELING

4. BEWEGWIJZERING & COMMUNICATIE

 • Herinnering aan barrièregebaren
 • Vloer- en wandbewegwijzering

5. VERPLICHTINGEN VAN DE EXPOSANTEN

Art3f vraagt zijn exposanten, in het kader van de uitzonderlijke sanitaire maatregelen in verband met Covid-19, de volgende punten in acht te nemen

 1. Alle exposanten, onderaannemers en dienstverleners moeten een masker dragen
 2. De exposant garandeert het respecteren van de fysieke afstand
 3. De exposant versterkt de schoonmaak van zijn stand
 4. De exposant verbindt zich ertoe de barrièremaatregelen op zijn stand mee te delen aan de bezoekers en hen eraan te herinneren
 5. De exposant beperkt de contactoppervlakken op zijn stand, hij is verantwoordelijk voor de ontsmetting ervan na elke manipulatie
 6. De exposant beperkt het uitdelen van folders, eten en drinken op zijn stand

GEZONDHEIDSPAS VEREIST

HET DRAGEN VAN EEN MASKER IS VERPLICHT

Het gezondheidspasje bestaat uit de overlegging, digitaal (via de applicatie TousAntiCovid) of op papier, van een van de volgende drie gezondheidsbewijzen:

Een inentingsbewijs

Vaccinatie, op voorwaarde dat mensen een volledig vaccinatieschema hebben

Een negatieve test   

Een certificaat van negatieve test die minder dan 72 uur oud is of 48 uur voor antigenische tests in de Europese Unie (RT-PCR, antigenentests of zelftests onder toezicht van gezondheidswerkers)

 

Een certificaat van invordering

Een positieve RT-PCR- of antigeniciteitstest die wijst op het herstel van Covid-19, ten minste 11 dagen oud en minder dan 6 maanden oud.

   

VACCINATIEPAS VEREIST

HET DRAGEN VAN EEN MASKER
IS NIET LANGER VERPLICHT

   

Partenaires | Partners

Le Géant Des BEAUX-ARTS